"Effektivitet och kvalitet påverkas positivt av konkurrens"

Ny studie presenterad: "Effektivitet och kvalitet påverkas positivt av konkurrens" - Många studier visar att effektivtet och kvalitet påverkas positivt av konkurrens. Detta gäller framför allt på utbildningsområdet, men också några studier på sjukhusvårdsområdet visar detta. - Det finns inga större skillnader i kvalitet eller effektivitet mellan sjukhus med olika driftsformer, mellan vinstorienterade företag, non- profitföretag och offentliga utförare. - En orsak är att de aktörer som har för höga kostnader tvingas att effektivisera eller avveckla. - I den mån det finns skillnader tyder resultaten på att vinstorienterade sjukhusföretag har en högre effektivitet än de båda övriga kategorierna. Så kommenterar Anders Morin och Anna Westerholm, experter vid Industriförbundet, den studie "Vinsten som drivkraft" som presenterades vid en presslunch på fredagen. Industriförbundet har låtit två forskare vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet göra en litteraturstudie, där ekonomisk forskning om effekterna av etableringsfrihet och vinstmotiv inom dessa områden redovisas. Rapporten bygger på en genomgång av drygt 100 studier. Professor Lars Söderström presenterade rapporten som därefter kommenterades av Kommunals andre förbundsordförande Lars-Åke Almqvist, Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall och Anders Milton, VD i Läkarförbundet, samt Industriförbundets expert i konkurrensfrågor, Anders Morin. Kontaktpersoner: Anders Morin, expert konkurrenspolitik och offentlig sektor: 08-783 80 87, 070-568 80 87, Anna Westerholm, expert kunskap och kompetens, 08-783 81 07, 070-568 81 07, epost: fornamn.efternamn@industriforbundet.se. Lars Söderström, professor i nationalekonomi, 046-222 86 69. Hela studien finns att ladda ned på www.industriforbundet.se Den kan också beställas från Ekonomi-Print, fax 08-667 98 18. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00660/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar