Fega kommuner missar konkurrensutsättning

- pressmeddelande _______________________________________________________ Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se ___________________10 november 1999____________________ Wibble i debatt på Svensk Kvalitet: Fega kommuner missar konkurrensutsättning - Visst går det bra för Sverige, och det gläds vi alla åt. Men om vi ska förlänga konjunkturuppgången är det viktigt att också kommunerna börjar våga konkurrensutsätta sin verksamhet för att få tillväxt och öka välståndet för sina invånare. Det sade Industriförbundets chefekonom Anne Wibble i en diskussion med två andra tidigare finansministrar, Kjell-Olof Feldt och Erik Åsbrink, vid Kvalitet 99 i Göteborg på onsdagen. Syftet med diskussionen var att försöka ena de tre kring en ekonomisk politik för framtida tillväxt och välstånd i Sverige. - Kommunerna har en viktig roll i arbetet för att förbättra förutsättningarna för företagen, sade Anne Wibble. Men då måste de våga konkurrensutsätta sin verksamhet, för att hålla nere skatterna, skapa nya marknader och därmed nya jobb. - Det går att genomföra stora kostnadsbesparingar i kommunerna och samtidigt ha en god kvalitet, sade Anne Wibble och pekade på den undersökning bland fyra svenska kommuner som Industriförbundet nyligen presenterade. Nacka, Vännäs, Sollentuna och Umeå är alla exempel på kommuner som lyckats med sin långsiktiga strategi för konkurrensutsättning. - Det finns alltså många bra erfarenheter - men enligt vår undersökning är idéspridningen mellan kommunerna överraskande liten. - Det är tråkigt eftersom näringslivet är beroende av en väl fungerande kommunal sektor. För företagens konkurrenskraft är det till exempel av stor betydelse att skolan håller hög kvalitet. Det behövs också en fungerande "mänsklig" infrastruktur - såsom barn- och äldreomsorg - för att ett företag ska etablera sig och stanna kvar på en ort. Frågan om effektiv kommunal upphandling och konkurrensutsättning i kommuner och landsting har stor samhällsekonomisk betydelse. Ett av flera mått på detta är att det s k förädlingsvärdet av kommunal och landstingskommunal verksamhet, vilket i allt väsentligt består av löner för tjänsteproduktion, utgör cirka 13 procent av BNP, vilket utgör cirka 250 miljarder. Kontaktpersoner: Anne Wibble, 070-568 81 15, anne.wibble@industriforbundet.se Rapporten Konkurrensutsättning, Fyra kommuner som goda exempel, finns att ladda ner på www.industriforbundet.se. Den kan också beställas från Industriförbundet, Ekonomi-Print, fax 08-667 98 18.

Prenumerera