Industriförbundet kommenterar klimatfrågan

Industriförbundet kommenterar klimatfrågan - Miljöministern vill ha en dialog med näringslivet i klimatfrågan. Vi vill också ha en dialog. Detta är en av de största frågor som näringslivet har haft att göra med genom tiderna. Det är självklart för oss att ta vår del av ansvaret för vår miljö. - Vi inom näringslivet är alltid intresserade av en dialog - och vi har erbjudit oss att vara med i Klimatkommitténs arbete. Vår styrelse utsåg redan för mer än ett år sedan en speciell grupp i klimatfrågan, en grupp som består av både företagsledare och experter. Medlemmarna i denna grupp besitter den största kunskapen i klimatfrågan i näringslivet. - Det pågår ett omfattande arbete i klimatfrågan inom näringslivet i Industriförbundets regi. Det är det viktigt att dra nytta av detta. Det säger Industriförbundets vd Per Olofsson med anledning av det fax han skrivit och där han avråder företagsledare som bjudits in till miljöministern att avstå från ministerns möte den 16 mars. - Brevet skrevs för att vi hade uppmanats att agera av flera av de inbjudna koncerncheferna som fått intrycket att de skulle representera näringslivet i mötet. - Jag har idag haft ett bra samtal med Kjell Larsson där vi har rett ut missförstånden, säger Per Olofsson. Samtalet resulterade i att näringslivets klimatgrupp också kommer att delta i samtalen med Kjell Larsson, och det är jag mycket nöjd med, säger Per Olofsson. Därmed har jag också uppmanat de inbjudna företagsledarna att delta. Jag hoppas att mötet blir en inledning till ett konstruktivt fortsatt gemensamt arbete i klimatfrågan. Kontaktpersoner: Per Olofsson 08-783 80 01, 070-568 81 18, Bo Diczfalusy 08-783 81 03, 070-568 81 03 www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00360/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar