Industriförbundet lanserar snabbutbildning: EMU på en kvart med alla kalla fakta

- pressmeddelande _______________________________________________________ Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se ____________________31 januari 2000____________________ Industriförbundet lanserar snabbutbildning för alla: EMU på en kvart med alla kalla fakta - En enda stor studiecirkel där alla som vill kan delta när det passar dem - och det tar bara drygt en kvart! Så beskriver Jonas Frycklund, EMU-ansvarig vid Industriförbundet, den interaktiva utbildningssatsning om EMU som Industriförbundet nu lanserar på sin hemsida. Utbildningen, som heter "EMU på en kvart", vill genom interaktivitet på ett enkelt och stimulerande sätt lära ut vad EMU innebär. Alla har inte tid eller lust att gå på vanliga studiecirklar. Nu finns ett roligt och tidsbesparande alternativ. Den svarar på frågor som: Vilka är för- och nackdelarna med en gemensam valutaunion? Hur är EMU organiserat? Vilka länder är med från start? Hur skulle EMU påverka dig om Sverige beslutade att gå med? I "EMU på en kvart" ingår också "Eurofight" där var och en kan tävla mot sig själv i baskunskaperna kring EMU. "EMU på en kvart" har tagits fram i samarbete med e-learningbyrån Open Training. - Såvitt jag vet är det här första gången som den här moderna tekniken används för en så bred utbildningssatsning, säger Magnus Penker, vd för Open Training. Kontaktpersoner: EMU-koordinator Jonas Frycklund 08-783 80 27, 070-568 80 27. Frågor om webben: Projektledare Anna Sjöstrand 08-783 80 24, fornamn.efternamn@industriforbundet.se www.industriforbundet.se/euro