Industriförbundet om MAI-avtalet

pressmeddelande Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se Industriförbundet om MAI-avtalet: Franska utspelet drabbar u-länderna Frankrike har nu meddelat att man inte vill fullfölja förhandlingarna om ett multilateralt avtal om investeringar (MAI), som har förts inom OECD. Det är beklagligt, anser Industriförbundets VD Per Olofsson, som kommenterar beslutet så här: - U-länderna riskerar att drabbas av detta i första hand, eftersom behovet av ett gemensamt regelverk för investeringar blivit alltmer uppenbart under senare år. - Det är frånvaron av klara spelregler i många u-länder som bidragit till nuvarande osäkerhet bland internationella investerare, vilket fått allvarliga följder för den ekonomiska utvecklingen och för befolkningen i dessa länder. Vi hoppas därför att det ska bli möjligt att fullfölja förhandlingarna i ett forum där även u-länderna har möjlighet att delta. ./. Kontaktpersoner: VD Per Olofsson, tel 08-783 80 01 Bilateral och regional handelspolitik: Hans Ekdahl, tel 08-783 80 58 Chef handelspolitik: Göran Norén, tel 070-568 80 85 Mera om Industriförbundet och handelspolitik: www.industriforbundet.se Leta under nyckeln!