Industriförbundet om MAI-avtalet

pressmeddelande Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se Industriförbundet om MAI-avtalet: Franska utspelet drabbar u-länderna Enligt regeringen finns det inte längre förutsättningar att fullfölja förhandlingarna om ett multilateralt avtal om investeringar (MAI) inom OECD. - Det är beklagligt, anser Industriförbundets VD Per Olofsson, som kommenterar utvecklingen så här: - U-länderna riskerar att drabbas av detta i första hand, eftersom behovet av ett gemensamt regelverk för investeringar blivit alltmer uppenbart under senare år. - Det är frånvaron av klara spelregler i många u-länder som bidragit till nuvarande osäkerhet bland internationella investerare, vilket fått allvarliga följder för den ekonomiska utvecklingen och för befolkningen i dessa länder. Vi hoppas därför att det ska bli möjligt att fullfölja förhandlingarna i WTO där även u-länderna har möjlighet att delta ./. Kontaktpersoner: Bilateral och regional handelspolitik: Hans Ekdahl, tel 08-783 80 58 Chef handelspolitik: Göran Norén, tel 070-568 80 85 Vd Per Olofsson, tel 08-783 80 01 Mer om Industriförbundet och handelspolitik: www.industriforbundet.se Leta under nyckeln!