Industriförbundet om regeringsförklaringen

pressmeddelande Redaktör Jonas Cohen, tel: 08-783 80 80, jourtel: 070-568 80 00, jonas.cohen@industriforbundet.se Industriförbundet om regeringsförklaringen Otydlighet skapar osäkerhet Regeringsförklaringen lämnar de viktigaste frågorna obesvarade. Det skapar osäkerhet om vilken väg Sverige kommer att gå. Inga konkreta åtgärder finns för att skapa den nödvändiga tillväxten, säger Industriförbundets vd Per Olofsson. Det är illavarslande att regeringsförklaringen domineras av fördelnings- snarare än tillväxtfrågor. Det är bara genom tillväxt som sysselsättningen kan öka, välståndet och välfärden upprätthållas. Småföretagens villkor tas inte alls upp och ingenting sägs om regelförenklingar. En strategi för hur skattesänkningar skall medverka i tillväxtpolitiken saknas helt, liksom en aktiv europapolitik som gör oss delaktiga i EMU. Därmed riskerar Sverige att hamna vid sidan av globaliseringens möjligheter, slutar Per Olofsson. ./. Kontaktpersoner: Per Olofsson, tel 08-783 80 01 Anne Wibble, tel 08-783 81 15 www.industriforbundet.se