Industriförbundet varnar för prislistor i euro

pressmeddelande Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se Industriförbundet varnar för prislistor i euro - Vänta med att gå ut med prislistor i euro tills efter årsskiftet! Den varningen riktar nu Industriförbundet till sina medlemsföretag. Anledningen är att många företag på senare tid har fått propåer om att börja ge ut prislistor i euro. I huvudsak är det kundföretag inom de elva euroländerna som har skickat ut förfrågningar till sina leverantörer, även svenska. Att ge ut prislistor i euro kan vara en bra idé för många företag. På samma sätt som det redan nu är många företag som ger ut prislistor i D-mark. Industriförbundet anser att varje företag måste ta till vara sina egna intressen på det sätt man själv finner bäst. Det säger Pär Andersson, jurist vid Industriförbundet och med specialansvar för bland annat avtal och köp. - Dock finns det skäl att gå ut med en varning för att gå ut med europrislistor före årsskiftet. Från och med 1 januari 1999 kommer D-mark, franska francs, finska mark osv inte längre att vara självständiga valutor. Det är euron som kommer att vara den gemensamma valutan och de kvardröjande nationella valutorna kommer bara att vara underenheter till euron. - Detta innebär att kursrisken mellan euron och de ingående elva valutorna försvinner vid årsskiftet. Att nu - under hösten - gå ut med europrislistor vid sidan av redan existerande prislistor kan därför vara riskabelt. Om man har både en D-mark-prislista och en europrislista som ges ut under hösten, kan man vid årsskiftet upptäcka att priserna i de både listorna skiljer sig åt. - Kunden har i det läget rätt att betala enligt den prislista som visar det lägsta värdet. Detta innebär ett onödigt risktagande. Man bör därför vänta med att ge ut europrislistor tills de slutgiltiga omräkningskurserna offentliggörs vid årsskiftet, säger Pär Andersson. ./. Kontaktpersoner: Jonas Frycklund (EMU-koordinator), tel 08-783 80 27, jonas.frycklund@industriforbundet.se Pär Andersson (jurist, avtal och köp), tel 08-783 80 64, par.andersson@industriforbundet.se Mer om Industriförbundets inställning och agerande i EMU-frågan på www.industriforbundet.se