Industriförbundets expert om Sahlins förslag

pressmeddelande Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se Industriförbundets expert om Sahlins förslag: "Synd att regeringen missar chansen till snabbt agerande" - Det är synd att regeringen missar chansen att snabbt, utan krångel och med försumbara kostnader slopa de skatteregler som särreglerna för småföretagare utgör. Då hade vi fått ett snabbt konkret svar på småföretagsdelegationens önskemål. - Och det hade varit en viktig signal om en ändrad attityd till småföretagarna från regeringens sida. Det säger Industriförbundets småföretagsexpert Jan Krylborn i en kommentar till biträdande näringsminister Mona Sahlins småföretagsförslag på tisdagen. - Det är onödigt att hänvisa särreglerna till skatteöverläggningarna. De är redan utredda, kostnaderna för att slopa dem är försumbara och det hade varit den viktiga signal om en ändrad attityd till företagarna som Mona Sahlin brukar framhäva, fortsätter Jan Krylborn. - Ministern har tagit hänsyn till flera av de förslag som småföretagsdelegationen lämnat. Det tar dock lång tid innan den enskilde företagaren märker det i sin vardag, t ex i kontakten med myndigheterna. ./. Kontaktperson: Jan Krylborn, småföretagsexpert, 070-568 80 70 www.industriforbundet.se Bifogas: Industriförbundets brev 15/12 till näringsministern om regelförenklingar 1998-12-15 Statsrådet Mona Sahlin Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betr. organisation av regelförenklingsarbetet Som ledamöter i Småföretagsdelegationen engagerade vi oss starkt för att förbättra förutsättningarna för Sveriges småföretag och småföretagare. En av de viktigaste frågorna vi behandlade var hur vi i Sverige skall åstadkomma ett långsiktigt effektivt arbete med att förenkla regelverket. Vi tycker det är glädjande att vårt arbete i Småföretagsdelegationen har fått ett så positivt gensvar av den nya regeringen. Särskilt glada är vi givetvis över planerna på att inrätta en egen enhet för arbetet med regelreformering. Det är ett av delegationens huvudförslag och en förutsättning för många av de andra idéerna vi för fram. Med utgångspunkt från våra yrkesmässiga erfarenheter samt de studier av förhållandena i andra länder som delegationen genomförde är det vår bestämda uppfattning att följande kriterier är nödvändiga för att åstadkomma ett tillfredsställande resultat: ¿ enheten måste vara sammansatt av personer från olika departement som har kunskap om det egna departementets arbete samt åtnjuter det egna departementets förtroende ¿ ansvaret för regelförenklingsarbetet måste ligga på politisk nivå, dvs lägst statssekreterare för att kunna genomföras framgångsrikt Ett systematiskt arbete inom detta område är avgörande för att åstadkomma mer grundläggande positiva förutsättningar för småföretagandet i Sverige. Internationella erfarenheter visar att uppbyggnaden och det politiska stödet för den aktuella enheten är av största vikt för att ge regelförenklingsarbetet en möjlighet att bli framgångsrikt. Med vänliga hälsningar Gunnel Mohme Jan Krylborn Tjänsteförbundet Industriförbundet Box 5501 Box 5501 114 85 STOCKHOLM 114 85 STOCKHOLM