Industrin och den nya ekonomin i fokus i Växjö

Påminnelse! Till nyhetschefen/chefredaktören Företagare, politiker och studenter diskuterar med Sören Gyll m fl: Industrin och den nya ekonomin i fokus i Växjö Hur kan industrins framgångsfaktorer kombineras med det som vi kallar den nya ekonomin? Hur påverkas industrin av den nya ekonomin? Det är temat för samtal som Industriförbundets ordförande Sören Gyll nu på måndag kommer att föra med företagare i Kronobergs län, politiker och morgondagens medarbetare - studenter. Tillsammans med Sören Gyll kommer Nina Lindström, KTH, Ulf Kristersson, Connecta, och Anna Rättzen, Ericsson, att samtala med varandra och med publiken kring dessa frågeställningar. Från Växjö kommer Monika Skagne, Framfab, samt Magnus Roslund, Växjö Universitet, att medverka. Samtalet leds av Sofia Strömberg. Industriförbundet genomför en serie regionala diskussioner i Luleå, Växjö, Ronneby och Lund under rubriken "Den nya industrin - samtal om industrins roll i den nya ekonomin" som arrangeras av Industriförbundet. Syftet är att få i gång ett öppet dynamiskt samtal mellan företrädare för olika delar av samhället. Människor som alla har intresse av att Sverige nu tar chansen till att bli en ledande nation i den nya ekonomin. Tid: Måndagen den 20 mars klockan 11.30-14.00 Plats: Spångbergs, Honnörsgatan 15, Växjö Anmälan: monica.ekstedt@industriforbundet.se eller tel 08-783 82 22 Kontaktpersoner: Kari Hansson 08-783 80 76, 070-568 80 76, Eleni Laopodis 070-568 01 01. www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00060/bit0002.pdf

Dokument & länkar