Konsumenter och företag vinner mycket på euron

Ny rapport om Euron och priserna: Konsumenter och företag vinner mycket på euron Prisskillnaderna i Europa är ungefär tre gånger så stora som de mellan delstaterna i USA. Det är en av slutsatserna i en ny rapport, Eurons påverkan på priserna, som Industriförbundet presenterar på torsdagen. - Prisnivåerna i Sverige tillhör de allra högsta inom EU. Svenska konsumenter har därför mycket att vinna på den ökade konkurrens som euron och den elektroniska handeln innebär, säger Jonas Frycklund, EMU-ansvarig vid Industriförbundet, i en kommentar till rapporten. - En gemensam valuta innebär att det blir lättare att jämföra priser, vilket kommer att få stor betydelse för både konsumenter och företag, fortsätter Jonas Frycklund. Rapporten har författats av civilekonom Peter Stein, Stein Brothers AB, på uppdrag av Industriförubndet. Syftet är att reda ut begreppen i diskussionen om hur euron påverkar priserna för konsumenter och företag. Ytterligare slutsatser i rapporten är: EMU i kombination med internethandeln och avregleringar bidrar till att sänka konsumenters informations- och transaktionskostnader. När det blir lättare för köpare att jämföra priser blir efterfrågan mer priskänslig. Något som i sin tur kan bidra till pressade priser. Med EMU försvinner valutarisker och växlingskostnader mellan euroländerna. Lägre kostnader och risker leder till ökad handel. Något som i sin tur leder till ökad konkurrens. Kontaktpersoner: Jonas Frycklund, EMU-ansvarig Industriförbundet: 08-7838027, 070-5688027. Peter Stein, Stein Brothers AB, tel 08-6626980, e-mail: pst_brs@algonet.se Rapporten finns att ladda ned i sin helhet på www.industriforbundet.se. Den kan också beställas i tryckt form via Louise Ekelund tel 08-783 80 29, louise.ekelund@industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00440/bit0002.pdf

Dokument & länkar