Ny konjunkturprognos

pressinbjudan Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se Påminnelse! Ny konjunkturprognos presenteras på fredag Nordic Economic Outlook med fokus på Sverige Årets sista konjunkturprognos från Industriförbundet är av tradition Nordic Economic Outlook, med en utblick även för de nordiska och baltiska länderna. I år fokuseras intresset på Sverige, efter ett år med ovanligt stor spännvidd mellan olika prognoser för Sverige 1998-99. Industriförbundet presenterar Nordic Economic Outlook vid en pressträff om konjunkturen nu på fredag 11 december 1998 kl 10-11 Plats: Industrihuset, Storgatan 19, Stockholm. Rum Fyrskeppet. Medverkande: Chefekonom Anne Wibble, konjunkturekonomerna Lena Hagman, Arvid Böhm och Göran Wikner. Ola Virin medverkar med en internationell utblick. Nordic Economic Outlook delas ut vid pressträffen. ./. Kontaktpersoner: Lena Hagman, chef konjunkturekonomerna, 08-783 80 26, 070-568 80 26 Anne Wibble, chefekonom, 08-783 81 15, 070-568 81 15 Arvid Böhm, 08-783 80 86, 070-568 80 86 Göran Wikner, 08-783 80 28, 0708-336 516 www.industriforbundet.se