Ny undersökning om skolan och industrin: Utbildningen svarar inte mot östgötska företagens behov

Ny undersökning om skolan och industrin: Utbildningen svarar inte mot östgötska företagens behov Gymnasieutbildningen stämmer inte överens med uppgifterna på arbetsplatsen. Det anser nästan hälften av de företag i Östergötland som fick svara på frågan om de anser att den svenska skolan ger sina elever en utbildning som svarar mot industrins behov, enligt en undersökning som Industriförbundet nyligen genomfört och presenterat för hela landet. Lars Ljungberg, regionansvarig för Industriförbundet i Östergötland, har nu tittat närmare på studien för Östergötlands del. Studien visar att östgötska företag är något mer positiva än företag i landet i övrigt även om skillnaderna är små. Det betyder att företagen i Östergötland - liksom i övriga landet - tycker att ungdomar som kommer direkt till industrin från skolan är bra på att samarbeta, har gott självförtroende, har lätt för att uttrycka sig och kommer i tid. Dessutom tycker företagen att ungdomarna har hög förändringsbenägenhet. - Men de har bristande kunskaper i matematik och har svårt att läsa instruktioner på engelska liksom att uttrycka sig skriftligt på svenska. De har också dålig kunskap om hur ett företag fungerar, säger Lars Ljungberg. - Goda kunskaper i kärnämnen är en viktig förutsättning för ungdomarnas anställningsförmåga men även för deras förmåga att lära om och lära nytt i sitt yrkesliv, fortsätter Lars Ljungberg. Att nästan hälften av de tillfrågade företagen i Östergötland anser att gymnasieutbildningen inte stämmer överens med uppgifterna på arbetsplatsen pekar på att en ökad dialog och samarbete mellan skola och företag är nödvändig. Undersökningen genomfördes under hösten 1999 i syfte att ta reda på vad företagen anser om ungdomarnas kunskaper och förmåga, samt hur samarbetet mellan skolan och industrin fungerar. Den vände sig till företag med minst 10 anställda, verksamma inom tillverkningsindustrin och industrinära tjänster. Personer på företagen som är ansvariga för tillverkningen eller produktionen tillfrågades om hur de ser på gymnasieutbildningen för de ungdomar som anställts. Av de öppna svar som företagen lämnade inom ramen för undersökningen framgår att företagen förväntar sig goda baskunskaper i svenska, engelska, matematik och IT. Dessutom lägger företagen stor vikt vid ungdomarnas inställning till arbetet. De ska visa ett intresse att utvecklas samt ha ansvarskänsla, initiativkraft och vara förändringsbenägna. - Vi får starka signaler från våra medlemsföretag att välutbildad personal på alla nivåer är den viktigaste förutsättningen för tillväxten i företagen. Därför kommer Industriförbundet arbeta vidare med konstruktiva förslag till hur samhälle, företag och skola gemensamt kan bidra till att utveckla skolan för framtiden, säger avslutningsvis Lars Ljungberg. Kontaktpersoner: Lars Ljungberg, 011-36 58 10, 070-568 80 91, lars.ljungberg@industriforbundet.se Undersökningen redovisas i rapporten Skolan, ungdomarna och industrin. Östgötska företags syn på unga medarbetare, som är utarbetad av Industriförbundets medarbetare Lars Ljungberg, Per Karlsson och Anna Westerholm och finns att hämta på www.industriforbundet.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00100/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar