Ökad orderingång skärper personalbehovet

- pressmeddelande _______________________________________________________ Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se ______________________31 maj 1999______________________ Industriförbundets småindustripanel: Ökad orderingång skärper personalbehovet Knappt hälften av företagen i Småindustripanelen redovisar en ökning av orderingången för maj 1999 jämfört med maj 1998, medan en fjärdedel anger minskning och övriga oförändrat. Bedömningen för hela 1999 visar att nästan hälften tror på ökning av sina order jämfört med 1998 medan en femtedel tror på minskning och resterande ser en oförändrad situation. Sammantaget är företagens bedömning mera positiv i maj 1999 än i november 1998. - Den ökande orderingången skärper givetvis efterfrågan på arbetskraft med lämplig utbildning vilket på många håll utgör en bristfaktor, säger Industriförbundets småindustriexpert Jan Krylborn. Investeringarna för 1999 bedöms minska för en knapp tredjedel, öka hos en dryg tredjedel samt oförändrad för resterande företag. Två tredjedelar av företagen exporterar sina produkter. Hälften av de exporterande företagen har export utanför EU. ./. Industriförbundets småindustripanel består av företagsledare i 80 företag med 5-199 anställda. Kontaktpersoner: Jan Krylborn, chef för SME-frågorna, 08-782 80 70, 070-568 80 70, jan.krylborn@industriforbundet.se Mer om små och medelstora företag på www.industriforbundet.se

Prenumerera