Ökad risk för allvarliga olyckor om Sprängämnesinspektionen flyttas

- pressmeddelande _______________________________________________________ Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se ___________________17 november 1999____________________ Industrin och facket i gemensam protest Ökad risk för allvarliga olyckor om Sprängämnesinspektionen flyttas En utlokalisering av Sprängämnesinspektionen kan medföra ökade risker och leda till olyckor inom ett område där olyckor snabbt kan få mycket allvarliga konsekvenser. Det är inte acceptabelt vare sig för företagen inom den industri som berörs, dess anställda eller allmänheten. Det borde inte heller vara acceptabelt för regeringen som svarar för att Sverige har en effektiv säkerhetsorganisation för brandfarliga och explosiva varor. Industrin finansierar idag hela Sprängämnesinspektionens verksamhet men är inte beredd att finansiera en ineffektiv myndighet som skulle bli fallet av en utlokalisering. Det skriver representanter för Industriförbundet, branschorganisationen Kemikontoret, Gasföreningen, Petroleuminstitutet, och Bofors och Preem tillsammans med Industrifacket och SIF i en gemensam protest till försvarsminister Björn von Sydow efter uppgifter om att Sprängämnesinspektionen ska utlokaliseras som kompensation för nedlagda försvarsförband. De tio som representerar både styrelsen för Sprängämnesinspektionen och den industri samt de anställda som i första hand omfattas av Sprängämnesinspektionens, SÄI:s, verksamhet, accepterar inte en utlokalisering utan vill att regeringen omprövar sitt förslag. - Sprängämnesinspektionen har tillsyn över hela landet och är därför i högsta grad beroende av goda kommunikationer. Ibland krävs också snabba ”utryckningar” till företagen för att klara ut problem, både för tillsyn och för akuta problem där riskerna är stora. Det säger Tommy Nordin, vd i Svenska Petroleuminstitutet. Han och de nio andra varnar för att en utlokalisering av Sprängämnesinspektionen skulle leda till dels en kompetenssvacka, dels en nedgång i effektiviteten hos myndigheten. - Vi ser inget nytt idag som förändrar skälen att utlokalisera SÄI, säger undertecknarna och utvecklar sina skäl för protesten: - Sprängämnesinspektionen är en liten, mycket specialiserad myndighet med unik kompetens inom sina ansvarsområden. De tio framhåller också att SÄI:s verksamhet sedan början av 80-talet är helt avgiftsfinansierad. Industrins generella inställning till avgiftsfinansiering av myndigheter är negativ. Men när det gäller SÄI accepteras det eftersom industrin både ser ett samband mellan avgift och prestation, och att avgifterna utnyttjas effektivt. En utlokalisering av SÄI blir inte kostnadseffektiv. Industrin och dess anställda är inte beredda att utsätta sig för ökade olycksrisker, inte heller att fortsätta avgiftsfinansieringen av en ineffektiv SÄI. Det är vår bestämda uppfattning att konsekvenserna av en utlokalisering kommer att bli enbart negativa, heter det i protesten till försvarsministern. Näringsministrarna Björn Rosengren och Mona Sahlin har fått kopior. ./. Protesten är undertecknad av Industriförbundets vd Per Olofsson, Kemikontorets vice vd Anita Ringström, Svenska Gasföreningens vd Gustaf Malmberg, Preem Petroleums koncernchef Lars Nelson, samt Bofors vd Per-Erik Forsmark, Svenska Petroleuminstitutets vd Tommy Nordin och direktör Roland Jarsin, Industrifackets förbundsordförande Leif Ohlsson och dess förre avtalssekreterare Leif Collin, samt SIF:s förbundsordförande Mari-Ann Krantz. Skrivelsen i sin helhet återfinns på Kemikontorets hemsida www.chemind.se och på Industriförbundets hemsida www.industriforbundet.se. Kontaktpersoner: Kemikontoret: vice vd Anita Ringström 08-783 8147, Petroleuminstitutet: vd Tommy Nordin 08-667 0925, och direktör Roland Jarsin 031-962155, Svenska Gasföreningen: vd Gustaf Malmberg. 08-692 1840. www.industriforbundet.se

Prenumerera