Orderingången överträffade förväntningarna

Småindustripanelen: Orderingången överträffade förväntningarna Knappt hälften av företagen i Industriförbundets Småindustripanel redovisar en ökning av orderingången för november 1999 jämfört med november 1998, medan en dryg tiondel anger minskning och övriga oförändrat. Inför 2000 är bedömningen hos företagen att nästan hälften tror på en ökning av sina order jämfört med 1999 medan en knapp tiondel tror på minskning och resterande ser en oförändrad situation. - Företagens förväntningar i november 1998 om en ökad orderingång under 1999 har överträffats, säger Industriförbundets småindustriexpert Jan Krylborn. Bilden av 2000 innebär en fortsatt god efterfrågan. Investeringarna har under 1999 jämfört med 1998 minskat hos en femtedel av företagen och ökat hos två femtedelar. Samma förändringar förväntas även för 2000. - Den brist på kompetenta medarbetare som behövs i orderuppgången och som identifierades av panelen redan för två år sedan, skulle motverkas väsentligt om flera invandrare kunde komma in i den svenska produktionen. - Bättre kunskaper i svenska skulle väsentligt underlätta situationen för invandrare, hävdar många av våra medlemmar, säger Jan Krylborn. Industriförbundets småindustripanel består av företagsledare i 80 företag med 5-199 anställda. Kontaktpersoner: Jan Krylborn, expert småföretagsfrågor: 08-783 80 70, 070-568 80 70, jan.krylborn@industriförbundet.se Mer om små och medelstora företag på vår hemsida: www.industriforbundet.se Sök på "småföretag". ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991122BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991122BIT00500/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar