P r e s s i n b j u d a n - Sveriges framtid kräver en radikal förändring av skolan

P R E S S I N B J U D A N Sveriges framtid kräver en radikal förändring av skolan, att forskarvärldens gränser rivs, och att det livslånga lärandet blir verklighet. För det krävs nya attityder där förändringsvilja ersätter revirtänkande. Därmed kan Sverige vara världsledande år 2020 ligger inom områden som IT, bioteknik och materialutveckling. Efter nära två års arbete presenteras i morgon resultatet av Teknisk Framsyns projekt att kartlägga Sveriges teknisk-ekonomiska förutsättningar på 15-20 års sikt. Rapporten, som är ett resultat av över 130 forskares, ekonomers, samhällsvetares och industriledares arbete, är inte en prognos över hur det kommer att gå utan en kartläggning av förutsättningarna. - Är det något vi har lärt oss av denna och andra studier, så är det att eftersom vi inte kan förutse framtiden så skall vi inte heller försöka planera den! Däremot är det nödvändigt att planera för framtiden, säger Arne Wittlöv, ordförande för Teknisk framsyn och vVD i AB Volvo. - Det gäller att skapa förutsättningar både för ekonomisk tillväxt och för att på bästa sätt utnyttja tekniken i människans tjänst. För det krävs mer av nytänkande och attitydförändringar. Och att ändra attityder är långt svårare, men viktigare, än förslag på nya miljardsatsningar. Och det handlar om attityder hos alla. - Vad vi ser nu, tydligare än tidigare, är behovet av att koncentrera ett litet lands forsknings- och utvecklingsresurser på de områden där förutsättningarna är bäst. Och dit hör inte minst förmågan att kombinera det nya, IT och bioteknik och nanoteknik (atomslöjd) med vårt traditionella kunnande som till exempel i skogsindustrin, säger Arne Wittlöv. Teknisk Framsyn presenterar sin syntesrapport i morgon tisdag den 28 mars kl 13.30 på Aula Magna, Stockholms Universitet i närvaro av bland andra statsminister Göran Persson. Pressen inbjuds till en genomgång kl 11-12 i lokal Kungstenen, vid Aula Magna, Plan 7, Stockholms Universitet, med efterföljande lunch. Ett antal av deltagarna i Teknisk Framsyn, ordföranden Arne Wittlöv och huvudprojektledaren Lennart Lübeck kan där svara på frågor och presentera de rapporter som presenteras. Anmälan till Teknisk Framsyns infogrupp via epost: lena.nilsson@industriforbundet.se VÄLKOMNA! Teknisk Framsyn har genomförts i samarbete mellan Industriförbundet, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, NUTEK och Stiftelsen för Strategisk Forskning. I konferensen och debatten deltar Sören Gyll, ordförande i Industriförbundet, Björn Svedberg, preses för IVA, Ingvar Carlsson, ordförande i SSF och Per-Ola Eriksson, generaldirektör för NUTEK. Anmäl gärna Din närvaro vid konferensen, dit Du naturligtvis också är välkommen! ./. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/27/20000327BIT00860/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar