Så har finska företag förberett för euron

- pressinbjudan _______________________________________________________ Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se ______________________4 maj 1999_______________________ Så har finska företag förberett för euron - ny studie presenteras på torsdag Vilka slutsatser kan Sverige och svensk industri dra av Finlands övergång till euron? Hur påverkar en politisk viljeinriktning förberedelserna i företagen? EMU och euron berör alla Industriförbundets närmare 7 000 medlemsföretag, och förbundet har alltsedan 1995 informerat och studerat hur EMU påverkar de svenska företagen. I de svenska förberedelserna ingår också att se hur andra har gjort - för att lära och dra slutsatser. - De länder som nu går över till euron dokumenterar inte sitt arbete, eftersom inträdet är en engångsföreteelse - arbetet behöver inte göras om när det väl är gjort. Därför är det viktigt att vi följer processen i andra länder, och tar del av det som berör oss. Det säger Jonas Frycklund, EMU-koordinator vid Industriförbundet. Industriförbundet presenterar en ny intervjustudie med finska företag om euroövergången. Där medverkar Markus Holm, eurokoordinator vid det finska företaget Huhtamäki (som alldeles nyligen sålt bl a varumärkena Läkerol och Ahlgrens bilar till ett holländskt företag) och berättar om sitt företags upplägg av arbetet med euroförberedelser. Vilka slutsatser kan man dra för svensk industri? Industriförbundets vd Per Olofsson inleder pressträffen med att beskriva hur Industriförbundet arbetar med EMU-frågan, varför den är viktig för Industriförbundet, och varför Finland är intressant att studera. Tid och plats: Au-rummet, Industrihuset, Storgatan 19, Stockholm, torsdag 6 maj kl 10-11.30. VÄLKOMMEN! Kontaktpersoner: Jonas Frycklund, EMU-koordinator, Industriförbundet: 08-783 80 27, 070-568 80 27, jonas.frycklund@industriforbundet.se www.industriforbundet.se

Prenumerera