Teknisk Framsyn guide för morgondagen

Teknisk Framsyn guide för morgondagen Sverige ses idag som en ledande IT-nation. IT-företagen gör kometkarriär på börsen. De köper upp utländska konkurrenter. Utländska företag köper upp svenska konkurrenter. Sverige måste satsa mer för att hänga med i konkurrensen, men hur ser det ut om 15-20 år? ¤ Vad ska Sverige satsa på i framtiden? ¤ Vilka är landets starkaste FoU-områden? ¤ Vilken FoU-områden bör prioriteras i framtiden? ¤ Var finns näringslivets starkaste sidor? Teknisk Framsyn är nu klar. Rapporterna presenteras idag - tisdagen den 28 mars - i Stockholm. Drygt 130 forskare, experter och företagsledare har skissat en rad framtidsbilder. Sverige har sneglat på andra länders framsynsstudier, bl a Englands Technology Foresight. Forskarna, experterna och företagsledarna har arbetat i åtta paneler, nämligen hälsa, medicin och vård; biologiska naturresurser; samhällets infrastruktur; produktionssystem; informations- och kommunikationssystem; material och materialflöden i samhället; tjänster samt utbildning och lärande. De har identifierat svagheter och styrkor, hot och möjligheter. Teknisk Framsyn ger en fingervisning om vilka områden som kan bli framgångsrika. IT genomsyrar de olika panelernas visioner. Informationsteknologin kommer att revolutionera allt från produktionssystem till mat, vård, medicin och lärande. Inom 15-20 år blir det också ett radikalt genombrott för bioteknologi och genteknologi. Diagnoser och medicinering kommer att bli mycket mer effektiva. Skräddarsydda produkter blir vardagsvara, t ex mat, bilar, kylskåp och spisar. Människor kommer inte längre att köpa produkten utan tjänsten. Kretsloppet blir ett affärskoncept. Företagen tar ansvar från råvaror till återvinning. För ytterligare information, kontakta Lars Grönkvist, NUTEK tel 08-681 77 02, Ingvar Isfeldt, Stiftelsen för Strategisk Forskning, tel 08-791 92 74, Lena Nilsson, Industriförbundet, tel 08-783 80 56 eller Christina Rudling, IVA, tel 08-791 29 78. I projektet Teknisk Framsyn har 130 experter från olika samhällssektorer under 1999 bedömt utvecklingstrender inom teknik, samhälle och ekonomi de kommande 10-20 åren och rekommenderar åtgärder som bör vidtas för att ta vara på nya möjligheter. Bakom projektet Teknisk Framsyn står Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Industriförbundet, Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Projektet stöds även finansiellt av regeringen. För mer information besök hemsidan www.tekniskframsyn.nu ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00250/bit0002.pdf

Dokument & länkar