Tolv företag fick ta emot miljöpris ur kungens hand

Tolv företag fick ta emot miljöpris ur kungens hand Sex vinnare och sex hederspristagare fick på tisdagen ta emot sina priser vid en högtidsceremoni hos Industriförbundet när de europeiska miljöprisen delades ut. De tolv företagen belönas för sitt framgångsrika industriella miljöarbete, och fick ta emot sina priser av Kung Carl XVI Gustaf som var närvarande vid hela högtiden. De europeiska miljöprisen European Environment Awards (EEA) instiftades under det europeiska miljöåret 1987 på initiativ av EU-kommissionen och FN:s miljöorgan UNEP för att stimulera utvecklingen av framgångsrikt industriellt miljöarbete. EEA baseras på aktiviteter i de olika medlemsländerna med liknande nationella miljöpris för industrin och delas ut årligen. Vartannat år väljer varje medlemsland ut de bästa kandidaterna för nominering till tävlan om utmärkelserna inom Europa. Utdelningen av de svenska utmärkelserna sker i ett samarbete mellan Industriförbundet, Miljöstyrningsrådet och Miljödepartementet. Juryn består av en oberoende grupp ledamöter med hög kompetens, representerande olika samhällssektorer. De tolv företagen är: Klass: The Management Award for Sustainable Development Vinnare: Södra Skog Juryns motivering: För en stor bredd och långsiktighet i miljöarbetet baserat på en väl förankrad vision i hela organisationen om betydelsen av ett hållbart skogsbruk och ett stort engagemang för etablerande av en internationell standard för skogscertifiering avpassat för mer småskaligt skogsbruk samt för ett förebyggande arbete via gröna skogsbruksplaner och grönt körkort för skogsarbetare. Hedersomnämnanden: ECO AB, Stena Gotthard Återvinning AB, Södra Shipping AB Juryns motivering: ECO AB: För ett initiativrikt och tidigt utvecklat miljöarbete som inkluderar såväl egna anställda som återförsäljare och användare av företagets produkter och som bygger på ständiga modifieringar och en noggrann bevakning av processer och produktutbud i vilket ingår ambitionen att endast använda förnyelsebara råmaterial. Stena Gotthard Återvinning AB: För ett framgångsrikt koncernövergripande och landstäckande miljöarbete med en affärsidé att minimera mängden restprodukter i produktionen genom en systematisk och miljöriktig hantering - ett koncept som också hjälper andra företag att uppnå sina miljömål. Södra Shipping AB: För ett mycket lovvärt initiativ att på frivillig grund och med egna arbetsinsatser övergå till lågsvavlig olja i företagets lastfartyg samt att vara pionjär i införande av katalysatorrening i lastfartyg för att påtagligt minska föroreningsutsläpp till luft. Klass: The Product Award for Sustainable Development Vinnare: Alcro-Beckers AB Juryns motivering: För ett intressant, genomtänkt och komplett målningssystem för trä utomhus där mindre miljöstörande ämnen och förnyelsebara substanser ingår vilket leder en klart lägre miljöpåverkan och en tilltro till produkten bland vardagskonsumenter - en kombination där ett brett vardagsbruk ger god avkastning i lägre total miljöbelastning. Klass: The Partnership Award for Sustainable Development Vinnare: AssiDomän AB & World Wide Fund for Nature Juryns motivering: För ett unikt samarbete mellan två tunga aktörer inom ett område med stor massmedial bevakning och som visar värdet av en gemensam och uthållig samverkan mellan parter som traditionellt setts som kontrahenter i miljöarbetet och som därigenom visar vägen till nya och öppna former för dialog mellan näringslivet och miljöorganisationer. Klass: Miljökommunikation Vinnare: Rohm and Haas Nordiska AB Juryns motivering: För ett eftersträvansvärt exempel på lämpligt kommunikationssätt i miljöhänseende på det lokala planet i vilket en konstruktiv dialog om industriellt miljöarbete i samhällsdebatten realiserats genom flera olika aktiviteter såsom inrättande av ett lokalt samhällsråd, attitydundersökning bland närboende samt distribution av en nyhetstidning till samtliga hushåll i närområdet. Hedersomnämnande: AB Volvo Juryns motivering: För att, som pristagare förra året, vidmakthålla en imponerande bredd och engagemang i kommunikationsarbetet att själv och tillsammans med många andra aktörer, såväl nationellt som internationellt, förmedla ett budskap om företagets miljöarbete och produkternas miljöegenskaper på, i många fall, ett oöverträffat sätt. Klass: Bästa EMAS-redovisning Vinnare: Landis & Staefa AB Juryns motivering: För en välbalanserad beskrivning av företagets miljöledningsarbete utan allt för långt gångna förenklingar vad avser tekniska detaljer tillsammans en intressant och lärorik tillbakablick över tidigare miljöarbete samt en föredömlig och efterfrågad relevansbedömning av betydande miljöaspekter. Hedersomnämnande: Norrtelje Elektronik, Stora Enso Nymölla AB Juryns motivering: Norrtelje Elektronik: För en öppen och vackert illustrerad redovisning av det samlade miljöarbetet i företaget som i en väl sammanhållen text förklarar det mest väsentliga inslagen i miljöledningsarbetet på ett för allmänheten begripligt sätt. Stora Enso Nymölla AB: För att på ett föredömligt sätt kombinera en lättläst och välillustrerad beskrivning av miljöledningsarbete med en överskådlig faktaredovisning och som ger ett utmärkt exempel på en lämplig uppläggning av en EMAS-redovisning. Kontaktpersoner: Richard Almgren 08-783 81 12, Inger Lennstam 08-783 81 11, Digitala bilder på pristagarna när de tar emot priset från Kungen finns att ladda ner på vår hemsida efter kl 18 i kväll tisdag: www.industriforbundet.seDen redaktion som föredrar pappersbilder (längre leveranstid) kan vända sig till fotograf Mattias Wenblad, 0707-657 206. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00620/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar