Tunga industriföreträdare möter regeringens Klimatkommitté

- pressmeddelande _______________________________________________________ Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se ______________________2 maj 1999_______________________ Tunga industriföreträdare möter regeringens Klimatkommitté: Vi vill vara med och minska utsläppen - Svensk industri vill delta aktivt i arbetet med att finna vägar och metoder för att minska utsläppen och öka upptaget av växthusgaser. Svensk industri är starkt engagerad i miljöarbetet. Bl a har industrins oljeanvändning minskat med 80 % de senaste 25 åren. - Industrin ser positivt på att varje politisk åtgärd som föreslås av Klimatkommittén skall föregås av en samhällsekonomisk analys. Det är bra att Sverige driver på det internationella arbetet för att åstadkomma kostnadseffektiva globala lösningar. - Industrin har en avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och regional balans i Sverige. Ensidiga svenska åtgärder medför att svensk industri förlorar i konkurrenskraft med risk för att de globala utsläppen av klimatgaser ökar. Det är huvudlinjerna i det budskap som tolv tunga företrädare för svensk industri kommer att framföra till regeringens Klimatkommitté vid en hearing i Rosenbad i morgon, måndag 3 maj. De representerar då Industriförbundets referensgrupp för klimatfrågor. Klimatkommittén, som leds av f d miljöministern Olof Johansson, kommer då att få höra att industrin har valt att inta en konstruktiv hållning i klimatarbetet, och att Kyotoprotokollet är ett politiskt faktum som industrin har att arbeta efter. Ordförande i Industriförbundets referensgrupp för klimatfrågor är Gösta Wiking, vice ordförande i S-E-Banken och tidigare bl a styrelseordförande i Perstorp. Fyra av hans kolleger kommer också att medverka aktivt och berätta om sina företag vid hearingen på måndag: Håkan Fernvik, vd i Cement Norden AB, direktör Fredrik Segerberg, ABB, Håkan Murby, vd i branschorganisationen Jernkontoret, samt Gunnar Tärnvik, miljöchef i SCA. Kontaktpersoner: Ordf. i referensgruppen för klimatfrågor, Gösta Wiking, 070-593 20 90, Bo Diczfalusy, ansvarig för energi- och klimatfrågor vid Industriförbundet, 070-568 81 03, bo.diczfalusy@industriforbundet.se Det budskap som referensgruppen för klimatfrågor presenterade för regeringens klimatkommitté publiceras på Industriförbundets hemsida www.industriforbundet.se på måndag 3 maj kl 14.

Prenumerera