Vi vill vara med och minska utsläppen

- pressmeddelande _______________________________________________________ Presschef Lena Nilsson, tel: 08-783 80 56, jourtel: 070-568 80 00, lena.nilsson@industriforbundet.se ______________________3 maj 1999_______________________ Tunga industriföreträdare inför regeringens Klimatkommitté: Vi vill vara med och minska utsläppen - Det finns två vägar att förbättra klimatet. Den ena är att höja koldioxidskatten. Det är en strategi som leder till en omallokering av framtida investeringar. - Det betyder att de anställda i industrin blir förlorare, miljön blir förlorare, och Sverige blir förlorare. - Det andra alternativet är att investera i förbättringar där vi får mångdubbelt större utbyte. Exempelvis ger en satsad svensk krona tio gånger mera miljöeffekt i Östeuropa än i Sverige. Det var budskapet från direktör Gösta Wiking som på måndagen ledde Industriförbundets referensgrupp för klimatet vid en hearing i Rosenbad med regeringens Klimatkommitté. I sitt sällskap hade den förre Perstorp-vd:n tolv tunga företrädare för svensk industri. Klimatkommittén, som leds av f d miljöministern Olof Johansson, fick veta att industrin har valt att inta en konstruktiv hållning i klimatarbetet, och att Kyotoprotokollet är ett politiskt faktum som industrin har att arbeta efter. Industriföreträdarna deklarerade bland annat att: - Svensk industri vill delta aktivt i arbetet med att finna vägar och metoder för att minska utsläppen och öka upptaget av växthusgaser. Svensk industri är starkt engagerad i miljöarbetet. Bl a har industrins oljeanvändning minskat med 80 % de senaste 25 åren. - Industrin ser positivt på att varje politisk åtgärd som föreslås av Klimatkommittén skall föregås av en samhällsekonomisk analys. Det är bra att Sverige driver på det internationella arbetet för att åstadkomma kostnadseffektiva globala lösningar. - Industrin har en avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och regional balans i Sverige. Ensidiga svenska åtgärder medför att svensk industri förlorar i konkurrenskraft med risk för att de globala utsläppen av klimatgaser ökar. Ordförande i Industriförbundets referensgrupp för klimatfrågor är Gösta Wiking, vice ordförande i S-E-Banken och tidigare bl a styrelseordförande i Perstorp. Fyra av hans kolleger medverkade också och berättade om miljöarbetet vid sina företag: Håkan Fernvik, vd i Cement Norden AB, direktör Fredrik Segerberg, ABB, Håkan Murby, vd i branschorganisationen Jernkontoret, samt Gunnar Tärnvik, direktör i SCA. Kontaktpersoner: Industriförbundets expert i klimatfrågor, Bo Diczfalusy, 070-568 81 03, direktör Gösta Wiking, 070-590 48 25. Delar av materialet som presenterades från Industriförbundets klimatgrupp finns på www.industriforbundet.se

Prenumerera