Delårsrapport 1 januari - 31 mars 1999

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 1999 Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index * Börsportföljens värde ökade med 4 procent under årets första tre månader, jämfört med 6 procent för generalindex. Till och med den 30 april ökade börs- portföljens värde med 15 procent, medan generalindex ökade med 11 procent. * Substansvärdet uppgick till 166 kronor per aktie och KVB per den 31 mars och till 184 kronor per aktie och KVB per den 30 april. * Totalavkastningen för Industrivärdens A-aktie uppgick från årets början till och med den 30 april till 19 procent jämfört med 13 procent för Findatas avkastningsindex. * Koncernens resultat efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till 125 (185) Mkr, varav vinst vid aktieförsäljningar utgjorde 110 (162) Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00960/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00960/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar