Effektivare investeringsorganisation

Effektivare investeringsorganisation Ansvaret för Industrivärdens aktieanalys och aktieförvaltning har tidigare varit uppdelat. Nu skapas en ny organisation där ansvaret för analys och förvaltning sammanförs. Syftet med förändringen är att tydliggöra ansvarsfördelningen, höja effektiviteten och förenkla kommunikationsvägar både internt och externt. Till chef för den sammanhållna organisationen har utsetts Lennart Engström. Han får nu ett helhetsansvar för Industrivärdens aktieverksamhet. Lennart Engström var tidigare ansvarig för Industrivärdens aktieanalys. Stockholm den 19 maj 1998 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ.) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens VD, Clas Reuterskiöld Industrivärdens vVD, Carl-Olof By

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.