Fundament avyttrar hotellfastighet i Karlstad

Fundament avyttrar hotellfastighet i Karlstad Industrivärdens fastighetsbolag Fundament har avyttrat sin hotellfastighet i Karlstad till Pandox Hotellfastigheter AB. Hotellet drivs av Scandic Hotels AB under namnet Scandic Hotel Winn Karlstad City. Hotellbyggnaden rymmer 199 rum samt restaurang och konferensfaciliteter. Fastigheten har tillhört Fundament sedan 1987. Stockholm den 4 april 1997 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Pandox VD Anders Nissen. tel 08-614 17 40 Fundaments VD Per Wärnegård, tel 08-23 14 15 Industrivärden vVD Carl-Olof By, tel 08-666 64 00

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.