Industrivärden avyttrar aktierna i Elit Fönster AB

Industrivärden avyttrar aktierna i Elit Fönster AB Avtal har idag träffats om att Myresjö AB förvärvar Industrivärdens 50 procent av aktierna i Elit Fönster AB. Myresjö, som är ett helägt dotterbolag till Skanska, äger därefter samtliga aktier i Elit Fönster. Avtalet skall prövas av Konkurrensverket. Elit Fönster, som är Sveriges största fönstertillverkare med en beräknad årsomsättning 1996 på drygt 500 Mkr och har cirka 650 anställda, kommer därefter att tillhöra Skanskas affärsområde Skanska Industri. Stockholm den 30 december 1996 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information hänvisas till: Anders Karlsson, VD Skanska Industri, tel 040-14 42 43 och Carl-Olof By, vVD AB Industrivärden, tel 08-666 64 00

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.