Industrivärden avyttrar fastighetsbolaget Fundament

Industrivärden avyttrar fastighetsbolaget Fundament. Industrivärden har träffat avtal om avyttring av sitt fastighetsbolag Fundament till Tornets dotterbolag MälarTornet AB. Fundament äger och förvaltar ett attraktivt bestånd av främst kontorsfastigheter i Stockholmsområdet. Den sammanlagda uthyrbara ytan uppgår till drygt 107.000 kvm. Fundament har tillhört Industrivärden sedan 1981. Bakgrunden till försäljningen är att Industrivärden önskar reducera sin totala investering på fastighetssidan. Den 1 september 1997 är avtalad tillträdesdag. Genom den nu aktuella försäljningen uppkommer en realisationsvinst om ca 20 Mkr. I april avyttrades Fundaments hotellfastighet i Karlstad med en realisationsvinst på 17 Mkr. "Vi är mycket nöjda med att Fundament genom Tornet får en väletablerad och branschkunnig ägare med långsiktigt intresse av att utveckla Fundament och dess personal", säger Carl-Olof By, vVD hos Industrivärden och ordförande i Fundament. Stockholm den 13 juni 1997 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta: Tornets VD Sverker Lerheden, tel 08-544 905 00 Industrivärdens vVD Carl-Olof By, tel 08-666 64 00

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.