Industrivärden avyttrar hela innehavet i Balder

FLAGGNINGSMEDDELANDE Industrivärden avyttrar hela innehavet i Balder Industrivärden har sålt hela sitt innehav i Aktiebolaget Balder. Försäljningen omfattar 1.465.000 aktier motsvarande 6,1 procent av aktiekapitalet och röste- talet i bolaget. Stockholm den 19 november 1999 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ.) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens VD, Clas Reuterskiöld, tel. 08-666 64 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar