Industrivärden avyttrar hela sitt innehav i AB Näckebro

Industrivärden avyttrar hela sitt innehav i AB Näckebro Industrivärden har idag sålt hela sitt innehav i Aktiebolaget Näckebro, 1.240.500 aktier motsvarande 5,2% av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget. Stockholm den 30 mars 1998 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens VD, Clas Reuterskiöld Industrivärdens aktieförvaltare, Olof Wesström

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.