Industrivärden avyttrar låssystemtillverkaren Timelox

Industrivärden avyttrar låssystemtillverkaren Timelox till ASSA ABLOY Industrivärden har i dag sålt samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Ti- melox till det svenska säkerhetsföretaget ASSA ABLOY. Timelox tillverkar och marknadsför elektroniska låssystem, bland annat s k smart cards, för passagekontroll och är en ledande leverantör av låssystem till hotell. Bolaget är en avknoppning från Industrivärdens dotterbolag Besam som är världens största företag inom dörrautomatik. Timelox har en bedömd om- sättning för 1999 på 80 Mkr och företaget sysselsätter cirka 45 personer. Affären skapar nya möjligheter för Timelox att utvecklas vidare i form av ett självständigt företag inom ASSA ABLOY som är en världsomspännande koncern inom området lås och säkerhetsprodukter. Stockholm den 8 november 1999 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ.) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens vVD, Carl-Olof By, tel 08-666 64 00 ASSA ABLOYs Ekonomi- och finansdirektör, Göran Jansson, tel 08-506 485 00 Timelox VD, Jan Wabreus, tel 0418-512 31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00300/bit0002.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar