Industrivärden flaggar upp i Sandvik

PRESSMEDDELANDE Industrivärden flaggar upp i Sandvik. Industrivärden har förvärvat 22 miljoner A-aktier i Sandvik. Innehavet av 22 miljoner A-aktier motsvarar 7,9 procent av idag utelöpande antal aktier respektive 10,2 procent av röstetalet i bolaget. Industrivärdens förvärv av Sandvik-aktier kommenteras utförligt i annat press- meddelande som utsänds samtidigt som detta. Stockholm den 14 april 1997 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens VD, Clas Reuterskiöld Industrivärdens vVD, Carl-Olof By

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar