Industrivärden säljer 9,7 miljoner aktier i PLM

Industrivärden säljer 9,7 miljoner aktier i PLM Industrivärden har idag, i enlighet med tidigare uttalade avsikter, med Deutsche Morgan Grenfell träffat avtal om försäljning av 9.667.000 aktier i PLM AB för placering till ett antal internationella och svenska institutionella placerare genom ett anbudsförfarande efter företagspresentationer i Sverige och utlandet. Aktierna har placerats till priset 102 kronor per aktie. Försäljningen medför en realisationsvinst för Industrivärden på drygt 500 Mkr. Efter försäljningen uppgår Industrivärdens innehav av PLM-aktier till 10.000.000, motsvarande 23% av totala antalet aktier och röster i bolaget. Stockholm den 9 maj 1996 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information, kontakta: AB Industrivärden, VD, Clas Reuterskiöld, tel. 08-666 64 00 Deutsche Morgan Grenfell, Edward Chandler, tel. +44 171 826 6127, Jeremy Bailey, tel. +44 171 826 6373 eller, Mats Andersson, tel. 08-463 55 04

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.