Industrivärden utvärderar försäljning av Isaberg Rapid

Industrivärden utvärderar försäljning av Isaberg Rapid Industrivärden har för avsikt att avyttra det helägda dotterbolaget Isaberg Rapid. En process har därför inletts i syfte att finna en ny ägarstruktur som skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av bolaget. Isaberg Rapid är ett globalt företag inom kontors- och verktygshäftning. Produkterna säljs i mer än 120 länder och marknadsförs under det gemensamma varumärket Ra-pid. De viktigaste marknaderna är Europa och Nordamerika. Under 2002 omsatte bolaget cirka 850 mkr och har idag cirka 1.200 anställda. Ytterligare information finns på hemsidan www.isaberg- rapid.se. Stockholm den 19 november 2003 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens vVD Carl-Olof By, tel. 08-666 64 00 AB Industrivärden (publ) Box 5403, 114 84 Stockholm Telefon 08-666 64 00, Telefax 08-661 46 28 Internet: www.industrivarden.se E-mail: info@industrivarden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar