Industrivärdens aktieuppdelning

Industrivärdens aktieuppdelning Den vid Industrivärdens bolagsstämma, den 5 maj 1998, beslutade aktieuppdelningen med fyra nya aktier i utbyte mot varje gammal aktie (split 4:1), får som planerat den 29 maj 1998 som avstämningsdag. Detta innebär att sista dag för notering av Industrivärdens aktier och KVB med gammalt nominellt belopp blir tisdagen den 26 maj 1998, och att Industrivärdens aktier och KVB noteras med nytt nominellt belopp från och med onsdagen den 27 maj 1998. Stockholm den 25 maj 1998 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ.) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens VD, Clas Reuterskiöld Industrivärdens chefsjurist, Thomas Nordvaller

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.