Industrivärdens andel av SPPs överskottsmedel

Industrivärdens andel av SPPs överskottsmedel Det svenska försäkringsbolaget SPP har på grund av överkonsolidering beslutat om en engångsåterbäring till sina kundföretag. Det belopp som tillfaller Industrivärdens svenska bolag beräknas uppgå till omkring 70 Mkr. Det är ännu ej helt klarlagt när och på vilket sätt återbäringen kan tas i an- språk. Mot denna bakgrund avvaktar Industrivärden med beslut om redovisning av dessa medel. Stockholm den 9 november 1999 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ.) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens vVD, Carl-Olof By, tel 08-666 64 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00110/bit0002.pdf

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar