Indutrade förvärvar Edeco Tool AB

Indutrade förvärvar Edeco Tool AB Industrivärdens dotterbolag Indutrade har vid årsskiftet 1997/1998 förvärvat Edeco Tool AB i Karlstad. Företagit bedriver handel med industriella komponenter främst inom produktområdet skärande bearbetning och representerar där ett antal ledande tillverkare i Europa inom bland annat hårdmetallskär, bandsågblad och gängverktyg. Omsättningen i det förvärvade företaget uppgick 1997 till cirka 40 Mkr med god lönsamhet. Förvärvet är ett led i utvecklingen av teknikområdet skärande bearbetning, inom vilket bl a Maanterä i Finland med en årsomsättning på 50 Mkr förvärvades i början av 1997. Teknikområdet skärande bearbetning kommer efter dessa förvärv att omsätta cirka 150 Mkr på årsbasis. Edeco Tool AB kommer organisatoriskt att ingå i Indutrades helägda dotter- bolag Colly Company AB. Indutrades verksamhet omfattar handel med industriella komponenter i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien och Holland. Faktureringen 1997 uppgick till 1,5 miljarder kronor. Stockholm den 9 januari 1998 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information, kontakta: Indutrades VD, Gunnar Tindberg tel 08-703 02 00 Industrivärdens vVD, Carl-Olof By tel 08-666 64 00

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.