Indutrade förvärvar Maanterä Oy

Indutrade förvärvar Maanterä Oy Industrivärdens dotterbolag Indutrade har förvärvat Maanterä Oy utanför Helsingfors. Företaget bedriver handel med industriella komponenter främst inom produktområdet skärande bearbetning och representerar ett antal ledande tillverkare i Europa inom bland annat hårdmetallskär, sågskär och gängverktyg. Omsättningen i det förvärvade företaget uppgick 1996 till cirka 50 Mkr med god lönsamhet. Förvärvet är ett led i utvecklingen av Indutrades teknikområde Skärande bearbetning i Finland. Indutrades verksamhet avser handel med industriella komponenter till Sverige, Danmark, Norge, Finland, Belgien och Holland. Faktureringen 1996 uppgick till 1,4 miljarder kronor. Stockholm den 6 mars 1997 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information kontakta; Indutrades VD, Gunnar Tindberg tel 08-703 02 00

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.