Indutrade förvärvar två svenska handelsföretag

Indutrade förvärvar två svenska handelsföretag Industrivärdens helägda handelsföretag Indutrade har förvärvat Industri Belos AB i Uppsala och Lyma Kemi AB i Arlöv. Industri Belos AB bedriver handel med industriella komponenter främst inom produktområdet ventiler och vattenteknik. Lyma Kemi AB bedriver handel inom produktområdet ventiler och pumpar för kemiindustrin. De förvärvade företagen representerar inom sina respektive produktområden ett antal ledande tillverkare i Europa och Japan. Förvärven är ett led i utveck- lingen av teknikområdet industriell flödesteknik, som efter dessa förvärv om- sätter cirka 450 Mkr på årsbasis. Indutrade bedriver handel med industriella komponenter i Sverige, Finland, Baltikum, Danmark, Norge, Belgien och Holland. Faktureringen uppgick 1998 till 1.700 Mkr. Bolaget ingår i det börsnoterade investmentbolaget Industrivärden som förvaltar ett kapital om cirka 45.000 Mkr. Stockholm den 10 november 1999 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ.) För ytterligare information, kontakta: Indutrades VD, Gunnar Tindberg, tel 08-703 02 00 Industrivärdens vVD, Carl-Olof By, tel 08-666 64 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00020/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00020/bit0002.doc

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar