Kommuniké från Industrivärdens bolagsstämma den 29 april 1997

PRESSMEDDELANDE Kommuniké från Industrivärdens bolagsstämma den 29 april 1997. Industrivärdens bolagsstämma beslöt på tisdagen att höja utdelningen med 2 kronor till 13 kronor per aktie. KVB-räntan blir därmed 14:95 kronor per KVB. Avstämningsdag för utdelningen är den 5 maj varför utdelningen och KVB-räntan beräknas bli utbetald den 13 maj. Till styrelseledamöter omvaldes Bo Rydin (ordförande), Inga-Britt Ahlenius, Carl-Erik Feinsilber, Tom Hedelius (vice ordförande), Clas Reuterskiöld (verkställande direktör) och Björn Wolrath samt nyvaldes Lennart Nilsson, VD för Cardo AB (publ). I sitt anförande vid bolagsstämman redogjorde VD Clas Reuterskiöld bland annat för bakgrunden till Industrivärdens köp av Sandvik A-aktier för 4,1 miljarder kronor. Sandvik blir det näst största innehavet efter Ericsson i Industrivärdens börsportfölj som uppgår till totalt 24 miljarder kronor. Efter förvärvet av Sandvik-aktierna uppgår moderbolagets belåning till drygt 15 procent av de marknadsvärderade tillgångarna, vilket är en normal nivå sett i ett historiskt perspektiv. Stockholm den 29 april 1997 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens VD, Clas Reuterskiöld Industrivärdens vVD, Carl-Olof By

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Dokument & länkar