Nytt datum för delårsrapportering januari-september 2005

På grund av att det nu börsintroducerade innehavsbolaget Indutrade beslutat publicera bolagets delårsrapport för de första nio månaderna den 8 november 2005 har Industrivärden beslutat flytta publiceringen av sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2005 till den 8 november 2005. Kommande rapporttillfällen i Industrivärden 2005/2006 framgår nedan. Tisdagen den 8 november 2005 Delårsrapport januari-september 2005 Torsdagen den 16 februari 2006 Bokslutsrapport 2005 Måndagen den 8 maj 2006 Bolagsstämma 2006 Delårsrapport januari-mars 2006 Torsdagen den 3 augusti 2006 Delårsrapport januari-juni 2006 Tisdagen den 31 oktober 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Stockholm den 6 oktober 2005 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens vVD, Carl-Olof By, tel. 08-666 64 00

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar