Substansvärdet per den 28 september 2007

Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2007 klockan 09:00.

Den 28 september 2007 var Industrivärdens substansvärde 173 kronor per aktie.

Sista stängningskursen den 28 september 2007 var 143,25 kronor för A-aktien och 134,75 kronor för C-aktien.Stockholm den 1 oktober 2007

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar