Substansvärdet per den 29 augusti 2008

Lämnad för publicering den 1 september 2008 kl 09:00.

Den 29 augusti 2008 var Industrivärdens substansvärde 103 kronor per aktie.

Sista stängningskursen den 29 augusti 2008 var 87,00 kronor för A-aktien och 77,50 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 september 2008
AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:
Carl-Olof By, vice verkställande direktör, telefon 08-666 64 00.

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar