Valberedning inför Industrivärdens bolagsstämma 2006

Vid den ordinarie bolagsstämman 2005 beslöt stämman att bemyndiga styrelseordföranden att bland representanter för de större aktieägarna utse minst fyra ledamöter, som inte är ledamöter av Industrivärdens styrelse, att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning inför nästföljande styrelseval. I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen: Tom Hedelius, styrelseordförande i Industrivärden, Christer Elmehagen, AMF Pension, Curt Källströmer, Handelsbanken, Ulf Lundahl, L E Lundbergföretagen och Anders Nyberg, SCA. Ordinarie bolagsstämma i Industrivärden kommer att hållas måndagen den 8 maj 2006 i Stockholm. Stockholm den 13 oktober 2005 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

Om oss

Industrivärden är ett av Nordens ledande investmentbolag med ägarandelar i ett koncentrerat urval av börsbolag med god utvecklingspotential. Affärsidén är att skapa aktieägarvärde baserat på professionell investeringsverksamhet och aktivt ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar