DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

KVARTAL

• Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 27 procent till 1 467 (1 151) mkr.
Av ökningen var 12 procentenheter hänförliga till förvärv. Valutaeffekter reducerade ökningen med 1 procentenhet.

• Rörelseresultat före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 51 procent till 175 (116) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 11,9 (10,1) procent.

• Resultat efter skatt ökade med 50 procent till 114 (76) mkr.

• Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 2,85 (1,91) kr.


HALVÅR

• Nettoomsättningen för halvåret ökade med 27 procent till 2 753 (2 171) mkr. Av ökningen var 11 procentenheter hänförliga till förvärv. Valutaeffekter reducerade ökningen med 1 procentenhet.

• Rörelseresultatet före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 55 procent till 314 (203) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 11,4 (9,4) procent.

• Resultatet efter skatt ökade med 53 procent till 203 (133) mkr.

• Resultatet per aktie uppgick för perioden till 5,08 (3,33) kr.

• Avkastningen på operativt kapital uppgick till 37,2 (29,9) procent.


Rapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14.00 och kan följas på webben under följande länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=108161773&PIN=943239
Deltagare är välkomna att ringa in på telefon 08 566 363 29.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar