DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2007

KVARTALET

• Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 26 procent till 1 371 (1 091) mkr.
För jämförbara enheter uppgick ökningen till 15 procent.

• Rörelseresultat före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 37 procent till 167 (122) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 12,2 (11,2) procent.

• Resultat efter skatt ökade med 43 procent till 107 (75) mkr.

• Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 2,67 (1,87) kr.


NIO MÅNADER

• Nettoomsättningen för perioden ökade med 26 procent till 4 124 (3 262) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 16 procent.

• Rörelseresultatet före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 48 procent till 481 (325) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 11,7
(10,0) procent.

• Resultatet efter skatt ökade med 49 procent till 310 (208) mkr.

• Resultatet per aktie uppgick för perioden till 7,75 (5,20) kr.

• Avkastningen på operativt kapital för de senaste 12 månaderna uppgick till 38,7 (32,0) procent.

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14.00 och kan följas på webben under följande länk:
https://www.anywhereconference.com/?Conference=108161773&PIN=943239
Deltagare är välkomna att ringa in på telefon 08 566 363 29.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar