Indutrade emitterar två obligationslån om totalt 1 000 MSEK

Indutrade AB (publ) har emitterat två icke-säkerställda obligationslån om totalt 1 000 MSEK med en löptid om fem år.

Det första obligationslånet uppgår till 750 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +1,10%. Det andra obligationslånet uppgår till 250 MSEK och löper med en årlig fast kupongränta om 1,75%. Intresset för obligationslånen var mycket stort och emissionerna övertecknades.

Likviden från obligationsemissionerna kommer att användas till refinansiering av existerande banklån och allmänna verksamhetsändamål. Indutrade kommer att ansöka om notering av de nya obligationslånen på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Handelsbanken och Nordea har varit finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen. Wistrand har varit legal rådgivare.

Stockholm den 19 februari 2018

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef, tel 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar