Indutrade etablerar MTN-program

Indutrade etablerar ett MTN-program (Medium Term Note) med en låneram om SEK 3 miljarder. Programmet beräknas vara klart kort efter publiceringen av Indutrades bokslutskommuniké den 13 februari. MTN-programmet ger Indutrade möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden och blir ett komplement till den nuvarande finansieringsstrukturen.

”MTN-programmet diversifierar vår finansiering ytterligare och är ett naturligt steg i vår tillväxtstrategi,” säger Bo Annvik, VD och koncernchef.

Wistrand är juridisk rådgivare till Indutrade.

Handelsbanken har utsetts som arrangör av programmet och kommer att agera som emissionsinstitut tillsammans med Nordea och SEB.

Stockholm den 5 februari 2018

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00 

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktperson den 5 februari 2018 kl. 17.20 CET.

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bland annat av

• Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
• Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
• Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology, Benelux, DACH, Finland och UK. Indutrades omsättning uppgick 2016 till 12 955 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 484 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på www.indutrade.se

Taggar:

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar