Indutrade etablerar sig i Irland

Indutrade har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i ESI Technologies Ltd, Irland, med en årsomsättning om cirka 19 miljoner euro.

ESI Technologies är ett teknikförsäljningsbolag med fokus på flödesteknik. Verksamheten bedrivs i Irland och Storbritannien. Kunderna finns främst inom läkemedels-, kemi- samt olje- och gasindustrin. 

”Med förvärvet av ESI har vi stärkt vår position på en för oss intressant geografisk marknad”, säger Johnny Alvarsson, VD för Indutrade.

Morgan O´Brian, VD för ESI, kommenterar: ” Vårt erbjudande till kunderna är ett premiumprogram levererat av erfarna och engagerade medarbetare. Vi har lyckats väl i Irland, där vi har en betydande marknadsandel. Med Indutrades resurser i ryggen och deras aptit för ytterligare tillväxt genom förvärv, kan vi nu öka tempot i vår satsning i Storbritannien och återupprepa succén från Irland”.

Tillträde sker idag och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 18 april 2013

INDUTRADE AB (publ)

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar