Indutrade etablerar sig i Storbritannien

Indutrade har idag förvärvat samtliga aktier i det engelska teknikförsäljningsbolaget International Plastic Systems Limited (IPS) i Newcastle. Bolaget har en årsomsättning om 115 mkr.

IPS är en av Storbritanniens ledande leverantörer av rörsystem och ventiler i plast samt ett brett produktutbud av installationsverktyg och svetsutrustning. IPS kombinerar teknisk problemlösning med traditionell distribution. Kunderna finns inom segmenten vattenbehandling, badanläggningar, brandskydd, kemi- och byggnadsindustrin.

”Det här förvärvet är en milstolpe för oss, då det innebär att Indutrade etablerar sig i ett nytt land som utgör en av de största marknaderna för vår typ av verksamhet i Europa. Vi ser detta steg som en språngbräda i vår fortsatta europeiska expansion,” säger Indutrades koncernchef Johnny Alvarsson.

Organisatoriskt kommer IPS att ingå i Affärsområdet Flow Technology som 2006 hade en nettoomsättning på 1 073 mkr.

IPS är Indutrades elfte förvärv i år och bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie. Årets förvärvade bolag har en sammanlagd årlig nettoomsättning på ca 565 mkr.


Stockholm den 22 oktober 2007

INDUTRADE AB (publ)


Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar