Indutrade expanderar i Nederländerna

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Kin Pompentechniek B.V. i Nederländerna, med en årsomsättning om cirka 76 mkr.

Kin Pompentechniek är ett teknikförsäljningsbolag med fokus på försäljning av pumpar från ledande leverantörer. Kunderna finns främst inom trädgårdsodling, pool industrin, avloppsvattenhantering och maskintillverkning.

Tillträde sker per 1 november och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.

Stockholm den 4 november 2013

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95.

Om Indutrade
I
ndutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av

- tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
- tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
- decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är organiserad i fem affärsområden; Engineering & Equipment, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2012 till 8 384 mkr och rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 905 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Om oss

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten har två huvudinriktningar, dels bolag med industriell teknikförsäljning, dels bolag med egentillverkade produkter. Den grundläggande styrningsprincipen för koncernen är baserad på decentralisering av såväl beslutsfattande som ansvar. Organisationen präglas av entreprenörskap och teknisk nischkompetens kombinerat med en välbalanserad riskspridning vad gäller kunder, produkter, leverantörer, branscher och geografiska marknader. Koncernen är uppdelad i åtta affärsområden; – Benelux– DACH– Finland– Fluids & Mechanical Solutions– Flow Technology– Industrial Components– Measurement & Sensor Technology– UK Indutrades omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar